Problem by start App | Tags: viktor_connector, TimeoutError

Hoi,

In de Terminal van PyCharm krijg ik soms een foutmelding als ik een App wil starten. Bij het herhalen van de commando .\viktor-cli.exe start --app-dir .\APP\ verdwijnt de foutmelding op eens en krijg ik uiteindelijk de link naar mijn APP (webinterface)!!

Graag hoor ik van jullie wat er aan de hand is en hoe deze kan opgelost worden.

******** Foutmelding **************
Traceback (most recent call last):
File “/usr/src/packages/viktor_connector/_vendor/websockets/legacy/client.py”, line 654, in await_impl
transport, protocol = await self._create_connection()
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py”, line 1028, in create_connection
infos = await self._ensure_resolved(
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py”, line 1407, in _ensure_resolved
return await loop.getaddrinfo(host, port, family=family, type=type,
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py”, line 863, in getaddrinfo
return await self.run_in_executor(
asyncio.exceptions.CancelledError

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/tasks.py”, line 456, in wait_for
return fut.result()
asyncio.exceptions.CancelledError

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
File “”, line 1, in
File “viktor_connector/connector.pyx”, line 1301, in connector.start
File “viktor_connector/connector.pyx”, line 1281, in connector.start.main_continuous
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py”, line 649, in run_until_complete
return future.result()
File “viktor_connector/connector.pyx”, line 1225, in main_a
File “/usr/src/packages/viktor_connector/_vendor/websockets/legacy/client.py”, line 633, in aenter
return await self
File “/usr/src/packages/viktor_connector/_vendor/websockets/legacy/client.py”, line 650, in await_impl_timeout
return await asyncio.wait_for(self.await_impl(), self.open_timeout)
File “/usr/local/lib/python3.10/asyncio/tasks.py”, line 458, in wait_for
raise exceptions.TimeoutError() from exc
asyncio.exceptions.TimeoutError

Hoi!

Vervelend dat het some niet in 1 keer lukt om je app te starten. Als ik je error zo lees krijg ik het idee dat het om een timeout gaat, duurt het in zo’n geval ook lang voordat de error verschijnt of gaat het heel snel mis? Misschien is het handig om te proberen wat meer context van deze error te geven:

  • Komt dit alleen op kantoor voor, of alleen thuis?
  • Is het mogelijk dat de internetconnectie traag of niet heel stabiel is?
  • Zijn er andere gemeenschappelijkheden te bedenken die een patroon vormen over wanneer deze error optreed en wanneer niet?